Knjižnica i zbirka

Na Visovcu postoji mala ali vrijedna knjižnica. U samostanskoj kronici upisano je kako je mp. Ivan Vucić 1751. godine nabavio dosta knjiga raznih autora i darovao ih samostanu. Kasnije je o. Mijo Bilušić iz Promine (1781.) uredio već postojeću knjižnicu i stavio rešetke od žice na police. Kad je sagrađen novi samostan, uređena je zgodna …

Muzej

Osim bogate knjižnice i arhiva, u samostanu se nalazi i muzej, koji je otvoren za posjetitelje. U njemu su izloženi arheološki predmeti pronađeni u okolici Visovca, vrijedne knjige i umjetničke slike te dragocjeni, više stoljeća stari, primjerci liturgijskih predmeta i misnoga ruha. Sve ovo svjedoči o religioznoj i kulturnoj djelatnosti franjevaca ovog otočića kroz proteklih …

Slika Gospe Visovačke

Riječ je o svojevrsnom “Svetom razgovoru”. Bogorodica s Djetetom sjedi na visokom prijestolju ispred zastora, lijevo je sveti Ivan Krstitelj u kostrijeti sa štapom i natpisom “Ecce Agnus Dei”, a desno sveti Franjo s raspelom i knjigom Evanđelja. Uz prijestolje kleči minijaturni lik darovatelja – redovnika koji gleda u Bogorodicu. S obzirom na preslike i …

Crkva Gospe Visovačke

Crkva na Visovcu prvotno je bila sagrađena u gotici. Fra Pavao iz Rovinja opisao ju je kao srednje lijepu s jednostavnim zidnim slikama. Prigodom obnove pronađena je u Gospinoj kapeli iza oltara zidna slika Bogorodice s Djetetom. Pri kraju 17. stoljeća crkva je produljena i povišena, tako da je lađa dobila i oznake baroka. Vrata …

Franjevački samostan Majke od Milosti

U 15. stoljeću podignut je stari dio samostanskog klaustra s masivnim, kratkim stupovima iskošenih rubova. Godine 1640. franjevac Pavao iz Rovinja opisao je samostan sljedećim riječima: “Čini se grub, oblika je kućetine, diže se preko kamene stube i jedne daske. Ima oko 16 soba.” U vrijeme Kandijskog rata i nakon njega (od 1648. do 1672.) …