Misao tjedna

““Nije sve u propadljivoj hrani…””

sveti Ignacije Antiohijski

“Ljudi smo, slabi i nepromišljeni… “
Ljudi smo, slabi i nepromišljeni, kad nešto trebamo, želimo to sad, odmah i uvijek. Zato nas Gospodin podučava da nije sve u propadljivoj hrani, koja nas trenutno siti, već da trebamo težiti istinskoj hrani koja nas preporađa za vječni život.