Misao tjedna

„Shvatila sam…da je ljubav sve!“

Ljubav

“Shvatila sam da članove Crkve samo Ljubav potiče na djelo…”

Shvatila sam da Crkva ima srce, i da to srce gori od Ljubavi. Shvatila sam da članove Crkve samo Ljubav potiče na djelo, i kad bi se Ljubav ugasila, da apostoli ne bi više naviještali Evanđelje, mučenici bi odbili lijevati krv…Shvatila sam da Ljubav sadrži sva zvanja, da je ljubav sve, da obuhvaća sva vremena i sva mjesta…jednom riječju: da je vječna!

– Terezija od Djeteta Isusa, Manuscrit B